Page 1 - Braude
P. 1

‫דקנט הסטודנטים | המרכז לפיתוח קריירה‬

‫יריד תעסוקה ‪21.5.15‬‬

 ‫יום חמישי‪ ,‬ג' בסיוון תשע"ה‪ | 14:00-10:00 ,‬בניין ‪EF‬‬

‫דקנט הסטודנטים‪ .‬איתך לאורך כל הדרך‬

‫היא המטרה שלנו‬  ‫ההצלחה שלך‬

‫המרכז לפיתוח קריירה | ‪career@braude.ac.il | 04-9901878/776‬‬
   1   2   3   4   5   6